Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina, italština - HO zpěv) občanský a společenskovědní základ, informační a komunikační technologie, obecné a kulturní dějiny, tělesná výchova

Konzervatoř

České Budějovice