Odborné předměty

Hlavní obor (hra na hudební nástroj, zpěv) a předměty speciální odborné přípravy úzce spojené s hlavním oborem studia a základy klavírní hry

Konzervatoř

České Budějovice