Hudebně teoretické předměty

Všeobecná hudební nauka, nauka o hudebních nástrojích, intonace, rytmus a sluchová analýza, harmonie, kontrapunkt, hudební formy a dějiny hudby

Konzervatoř

České Budějovice