Pedagogové

Oddělení smyčcových nástrojů vedoucí oddělení MgA. Jan Drha
housle Mgr.A. L. Červinková, Mag.art. N. A. Dante, MgA. J. Drha, Mgr. L. Drhová, MgA. L. Volek, T. Sivula – Vacek
viola Mgr. L. Kolcova, T. Sivula – Vacek
violoncello Mgr. M. Babka, Mgr. J. Šlechta
kontrabas  
Klávesové oddělení vedoucí oddělení Mgr. Dinara Suleymanova
klavír

MgA. E. Peřinová, Mgr. D. Suleymanova, MgA. M. Štajnochrová, MgA. M. Týmlová, MgA. J. Uhlík, Ph.D., Mgr. M. Zahradilová

varhany Mgr. M. Svobodová, BcA. P. Šmolík, MgA. M. Zahrádková, M.Mus
cembalo MgA. Jitka Šlechtová
Dřevěné dechové nástroje vedoucí oddělení MgA. Zdenek Zavičák
flétna Mgr. P. Ries, MgA. J. Ries, MgA. J. Zavičáková
hoboj  
klarinet MgA. J. Dafčík, Z. Urbánek, MgA. P. Vašek, MgA. Z. Zavičák
fagot  
zobcová flétna dipl.mus. L. Dušková, B. Plachá, M.A., P. Karpíšková, M.Mus.
barokní příčná flétna dipl.mus. L. Dušková
saxofon K. Pavlíková
Žesťové a bicí nástroje vedoucí oddělení Mgr. Jaromír Čížek
trubka L. Ferebauer, J. Pelikán
lesní roh Mgr. J. Čížek
pozoun Mgr. L. Šálek
tuba Mgr. L. Šálek
bicí nástroje M. Baloun, M. Bílek
Oddělení ostatních nástrojů vedoucí oddělení MgA. František Lukáš
kytara

MgA. E. Kümmel, MgA. F. Lukáš, Mgr. V. Manová, P. Steffal, MgA. V. Vrtiška

loutna J. Čižmář, MA
basová kytara J. Výborný
elektrická kytara MgA. I. Boreš
akordeon Mgr. A. Pustějovská
Oddělení povinného klavíru a korepetice vedoucí oddělení PaedDr. Věra Bauerová 
 

Mgr. M. Hudečková, J. Mazancová, Mgr. E. Mezerová, MgA. E. Peřinová, Mgr. L. Sychrová, MgA. J. Šlechtová, MgA. M.Týmlová, Mgr. M. Zahradilová, MgA. M. Žureková, Mag.art. J. Drhová

Pěvecké oddělení  vedoucí oddělení Dagmar Volfová
 

V. Bobáková, K. Falcníková, MgA. J. Průdek, MgA. K. Chromčáková, Mgr. K. Špilauerová Hájovská

Všeobecně vzdělávací předměty:  
Český jazyk a literatura PaedDr. H. Marková
Anglický jazyk PhDr. P. Dvořák, Ph.D.
Německý jazyk PaedDr. H. Marková
Italský jazyk Mgr. J. Midžič
Latinský jazyk Mgr. J. Midžič
Občanský
a společenskovědní základ
PhDr. V. Mach, CSc.
Obecné a kulturní dějiny PaedDr. Z. Nevrklová, PhDr. V. Mach, CSc.
Informační a komunikační technologie Mgr. P. Pánek, Mgr. M. Nygrýn
Tělesná výchova PaedDr. M. Vacík
Hudebně teoretické předměty:  
Všeobecná hudební nauka Mgr. P. Nová, Mgr. M. Zuntová
Nauka o hudebních nástrojích Mgr. M. Zuntová
Dějiny hudby Mgr. M. Zuntová, Mgr. J. Špilauer, Ph.D.
Intonace, rytmus a sluchová analýza Mgr. P. Nová
Harmonie Mgr. R. Rejšek
Kontrapunkt Mgr. R. Rejšek
Hudební formy Mgr. J. Špilauer, Ph.D.
Hudba 20. století a soudobá hudba PhDr. L. Peřinová, Ph.D.
Komplexní analýza hudebních skladeb Mgr. R. Rejšek, Mgr. M. Zuntová
Počítačové technologie v hudbě MgA. F. Lukáš
Základy hudebního managementu BcA. P. Šmolík, Mgr. M. Zuntová
Umělecko-pedagogická příprava:  
Psychologie PhDr. L. Peřinová, Ph.D.
Pedagogika PhDr. L. Peřinová, Ph.D.
Didaktika PHV a HN PhDr. L. Peřinová, Ph.D.
Domov mládeže Zbyněk Layer, Ivana Dibitanzlová, Věra Marková, Jana Šikýřová

Konzervatoř

České Budějovice